1642

Regenssti nævnes. Og grunden til, at stien fik sit navn er opførelsen af Regensen samme år.

Regenssti er opkaldt efter Regensen. Skolen i Roskilde er med sit gymnasium som overbygning den vigtigste på Sjælland. Derfor kommer der mange elever fra hele øen, og der opstod stort behov for boliger til de unge mennesker. Derfor blev Regensen bygget i domprovstens have lige vest for konventshuset. Det var lensmand Jørgen Seefeldt og Københavns biskop Jesper Brochmand, der havde indstillet til kongen, at man skabte bedre forhold for disciplene i Roskilde. Huset i 2 etager fik plads til 20 disciple fra katedralskolens 3 øverste klasser samt eleverne fra gymnasiet. Konrektor (vicerektoren) boede her også. Han og rektor, Hans Pedersen Kalundborg, holdt lange taler på latin, da huset blev indviet 10/10.

Kongevejen mellem København og Roskilde via Rødovre og Baldersbrønde står færdig og forkorter rejsetiden på ruten for dem, der har ret til at færdes på den.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle