1649

Johannes Meiers kort over egnen mellem København og Roskilde, tegnes. Mange af byerne ligger forkert og navnene er ind i mellem fortyskede. Det er det ældste kort, der viser detaljerne i dette område, og det viser både alfar- og kongevejen.

Større byer som København, Malmø, Odense og Ribe (men ikke Roskilde) får ret til at sende domme, der skal appelleres, drabssager og æressager direkte til herredagen (højesteret) uden om landstinget. Fra Roskilde skal sagerne stadig sendes til landstinget i Ringsted.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle