1650

Det første apotek i Roskilde grundlægges. Domapoteket på Algade er også den ældste forretning i det nuværende Roskilde.

Algade 8 blev indrettet som apotek. Det var en stor gård, hvor der også var plads til meget andet end pulvere og miksturer. En væsentlig vare var vin, og det krævede en god, stor kælder, hvad der var i gården her.

Apoteker i København, Esaias Fleischer, der også var hofapoteker, får bevillingen til at åbne et apotek i Roskilde, og han får tilskødet huset Algade 8.

I Esaias Fleischer skøde på huset Algade 8 nævnes nabohuset, nr. 6, som Maria Magdalene Residentz.

Byfogdens udgifter til vognleje (statens tilskud til de vognmænd, der kører for kongen og hans folk) er nu så store, at hans almindelige indtægter ikke rækker til at betale vognmændene. Han må derfor have hjælp af de ansvarlige for opkrævningen af accise (forbrugsafgifter på øl, vin, spiritus), så han kan betale, hvad han skylder byen, der har lagt ud. Byen betaler delvis vognmændene ved at give dem et stykke af fællesjorden,  Vestermarken, som kaldes vognmandshaven. Her kan der hentes hø til hesten, der også kan græsse her.

En gravsten lægges over en grav i Svogerslev Kirke. Den oprindelige indskrift er senere fjernet.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle