1655

Laurids Scavenius, Sjællands biskop, dør efter få år i embedet og afløses af  borgersønnen Hans Svane.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle