1654

Duebrødre Hospital køber ærkedegnens gamle gård (hvor amtsgymnasiet ligger i dag) og flytter ind til byen. Det har været mere praktisk - især for de mange disciple, der skulle have med på hospitalet - at det lå inde i byen nær domkirke og skole. Gudstjenesten for de fattige blev holdt i Gråbrødre Kirke.

Købmand og borgmester Herman Schrøder og hustruen Eva Motzfeld får deres lagerbygning mod Bispegårdsstræde sat i stand. En portbjælke til en af de tre udkørsler er bevaret.

Boghandler og forfatter i Roskilde, Jens Lauridsen Wolf, udgiver en bog med titlen "Encomion Regni Daniæ" (Lovprisning af Danmarks Rige), hvor han beskriver Danmark og Norge. I omtalen af Roskilde nævner han hvordan Domkirkens gyldne alter kom til byen.

Præsten i Svogerslev boede i Kornerup, men  Svogerslev var den største by. Jordens udbytte forøgedes  til det seksdobbelte  over de næste 200 år. Afgrøderne var hovedsagligt rug, byg, havre, ærter og kartofler.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle