1657

Frederik Urne afløses som lensmandRoskildegård af Ove Skade.

Den svenske hær havde i flere år  været på felttog i Baltikum og i Polen. Og selv om den var gået fra sejr til sejr, ville Polen ikke slutte fred. Frederik III. ville gerne tilbageerobre alt det, svenskerne havde taget i 1645. Og da han troede, at der ville gå lang tid, før svenskerne kunne komme ud af Polen,  erklærede han Sverige krig. 

Stor blev forvirringen derfor i Danmark, da svenskekongen Carl X. Gustav stod med sin hær i Holsten og snart efter belejrede og erobrede Fredericia.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle