1692

“Børsen” på havnen er nu kro og kaldes “Skt. Jørgensbjergs Skippergård”. Ud over at være købmandsgård og skibsproviantering (nord for porten i midten ) var der krostue (syd for porten), og i gården blev der siden lavet et brændevinsbrænderi.

"Store Børs" er som værtshus i skarp konkurrence med nabobygningen, “Lillebørsen”, Havnevej 41.

Bystyret gøres enklere. Fremover skal der kun være én borgmester bistået af 2 rådmænd og en rådstueskriver, tilsammen en magistrat. Magistraten fører tilsyn med håndværkslavene. Borgmester i Roskilde er Hans Jacobsen Korpl. I modsætning til sine forgængere er han ikke købmand, men lever af sit bylandbrug.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle