Borgmestre efter 1660

 

År Borgmester
1643-65 Herman Schrøder Borgmester og købmand. Søn af Gert Schrøder.
1665-82 Jørgen Jensen Borgmester og købmand. 
16..-82 Bernt Meyer Borgmester og købmand.  Svigersøn til Herman Schrøder
1692.... Hans Jacobsen Korpl Borgmester og bylandmand. Var tilsyneladende ikke købmand.
-1734 Niels Hansen Lunde Borgmester af slægten Paludan. Var også Stiftskriver i Roskilde Stift.
1767 Justitsråd Rasmus Lange
1813-36 Henrik Christian Müller
1836-1837 Georg Fritz (konstitueret)
1837-1857 Lauritz Foss

1869-1890 Carl Daniel Friboe Blechingberg 

1890-1904 Etatsråd Theodor Johan Aagaard

1905-1913 Kontorchef Kay August Hammerich

1913-1919 Peter Nicolai Valentin Busch

Fra 1919 er borgmestre folkevalgte.

 

Borgmestre før enevælden

Borgmestre efter enevælden

Listen her er, som det fremgår, ikke komplet, og måske kan den ikke blive det. Men ved du noget, jeg ikke ved, vil webmaster gerne kontaktes.