1694

Arbejdet med at lave højkoret om til begravelsesområde og at udgrave en krypt under koret tilendebringes. Det gamle alter, som havde stået her, tages ned, og imellem det nye gravområde og resten af højkoret placerer man den gyldne altertavle, kirken har ejet i næsten 100 år, og som hidtil har stået nede i skibet. Ved at åbne altertavlens låger får man skærmet godt af, så menigheden fra skibet ikke skal sidde og se op på en kongelig begravelsesplads.

Jesper Axelsen får som den sidste kongelig bevilling som gæstgiver i Roskilde. Frem over skal man alene søge byen om at måtte ernære sig som vært. Han har sin gård på Algades nordside, så det er meget sandsynligt, at han er den første, der driver gæstgiveri på hele grunden Algade 13, det senere Prindsen.

Apoteker Jacob Bartholomæus dør og efterlader sig en rimelig stor arv. Hans kone overtager bevillingen til at drive apotek.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle