1695

Der kommer en forordning 5. marts, der overlader det at sørge for, at der er gæstgiverier til de rejsende og at give bevillinger til gæstgivere til magistraten. Man skal altså ikke længere søge regeringen om at måtte drive gæstgiveri.

Det senere Hamborger Herberg, Skomagergade 15, er muligvis et af de gæstgiverier, der oprettes som følge af den nye forordning.

Martinus Rahn overtager apoteket Algade 8 efter Jacob Bartholomæus (han har giftet sig med enken, som sad på bevillingen efter sin afdøde mand).. Rahn kan ikke få privilegium som gæstgiver. Til gengæld bliver han postmester.

Købmand i København Ewert Weinmann købte 10. juni 1695 Sortebrødregård af assessor i kommercekollegiet og senere rådmand i København Christian Simonsen. Da bøndergodset ikke var stort nok til, at Sortebrødregård kunne regnes for at være skattefri med særlige privilegier, arbejdede Weinmann for at forøge bøndergodset. 21. juni 1695 købte tre gårde i Store Valby og 10. juli købte han to gårde af Holger JacobæusVeddelevgård. Sortebrødregård  var dermed lige med nød og næppe en privilligeret herregård.

Den oprindelige indskrift på gravstenen i Svogerslev Kirke fjernes og erstattes af en ny over tømreren fra Svogerslev Mølle, der døde under arbejde i kirken.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle