1699

Enkerne Berte Skeel (d. 1720) og Margrethe Ulfeldt (d. 1702, enke efter søhelten fra Køge Bugt, Niels Juel) opretter Roskilde adelige Jomfrukloster, et gods, der hører til - og ejer store dele af - Himmelev sogn, og som havde jorder, hvor i dag Folkeparken, Klostermarken og villakvartererne mod øst ligger. Klostret kommer til at udgøre et sogn for sig selv (der er kirke i den gamle hovedbygning), Jomfru-klostrets Sogn. Kongen giver Stiftelsen en række privilegier: Kongetienden af Lister Len i Norge, Svogerslev Kirketiende, brænderet og fritagelse for konventualinderne (beboerne) for personlig skat. Det sidste holdt til 1961!

Dette år er der atter en alvorlig misvækst efter en hård vinter. Mange husmænd måtte forlade godserne og blive tiggere.

Byen får et nyt segl. Teksten er på dansk.

Christian V. dør og begraves i domkirken. Frederik IV. bliver ny konge.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle