Jomfrukloster
Jomfruklostret
Niels Rosenkrantz
Margrethe Ulfeldt
Stamtavle for slægten Skeel

Berthe Skeel malet i en alder af 63 år. Hun er født på Vallø 26/3 1644 som datter af Berte Rud og Christen Skeel. Faderen ejede Vallø (der siden også blev og stadig er frøkenkloster), og han var desuden medlem af rigsrådet. Moderen døde, da Berte var bare ét år gammel, og det var da hendes far, en bedstemor og en faster, der tog sig af hendes opdragelse. 12 år gammel blev hun trolovet med oberst Kjeld Lange, men det holdt kun et år, også det. Han blev dræbt under Københavns belejring, hvor han havde kommandoen over de studenter, der var med til at gøre udfald mod svenskerne. Tre år efter friede en anden, der havde været med til kampene om København, major Niels Rosenkrantz. Halvandet år efter blev de gift i domkirken i Viborg.

Berte fik 4 børn med Niels, men de døde som små. 14 år varede ægteskabet; så faldt han ved Helsingborg, og så var hun en ung, barnløs enke. Hun skrev om manden: "Han levede her i Verden med Hæder og Ære og mig til daglig Hjertens Glæde og Fornøjelse". Det er jo et positivt skudsmål. Som barnløs lod hun4 unge adelsmænd og 9 adelige jomfruer vokse op i sit hjem og hendes hus stod altid åbent for enhver, der behøvede hendes råd og hjælp. Hendes valgsprog var: "Ændre det, vi kan - lide det, vi skal". Det har nok været i arbejdet med at hjælpe de ugifte adelspiger, hun havde taget til sig, at hun så behovet for et protestantisk adelskloster. I den katolske tid havde adelen jo sendt de døtre, man ikke kunne få afsat ved giftermål, i kloster, hvor der var sørget for dem resten af deres dage. Den mulighed var forsvundet med reformationen. Og det var et problem!

Hendes kontakt med Margrethe Ulfeldt har været nem. De havde begge oplevet en barndom uden moder. Og de var nærmest naboer på Kongens Nytorv i København. Margrethe Ulfeldt boede i det palæ, manden havde ladet opføre på hjørnet af torvet og Bredgade (i dag den Franske Ambassade), og Berte Skeel boede i den blok, hvor Hotel d'Angleterre ligger i dag. Sammen fik de lavet de aftaler og fundet de midler, der skulle til, for at Sortebrødregård i Roskilde kunne blive et tilholdssted for ugifte kvinder af de højere rangklasser.

Berte Skeel  blev sammen med Margrethe Ulfeldt jomfruklosterets første patronesse, og det var Berte i 21 år. Hun tog en af sine adelige jomfruer fra hjemmet, Jytte Katrine Friis med sig til Roskilde. Hun blev klosterets første konventualinde (beboer). Jobbet som patronesse / patron er siden gået i arv til medlemmer af slægten Scheel.Juel (-Brockdorff), Margrethe Ulfeldts efterkommere.