1761        Christian Frederik Frich
Forgængeren Stær

Efterfølgeren Lentz

 

Den tidligere apoteker, Jørgen Stær, døde i 1753, hvorpå hans enke i fællesskab med sønnen drev apoteket videre, indtil de begge døde med kun godt en måneds mellemrum i 1760. 

Hvis man vil danne sig et indtryk af apoteket dengang, kan man passende se på boopgørelsen fra 1760, som fortæller lidt om herlighederne (man kan sammenligne med, hvad et stort gæstgiveri som "Hamborg Herberg" havde på lager i 1751). Blandt de mange stuer nævnes flisestuen, som vel har haft kakler på væggene, nystuen, dagligstuen, skænkestuen, ammestuen osv. Af møbler nævnes et stort gammelt egeskab med 4 døre og "bilthuggerarbejde", ligeledes en gammel egetræs himmelseng med samme udsmykning, samt ryslædersto1e, spejle med krone osv. Endvidere omtales et stort skab med 5 døre og behørige låse indeholdende "syltetøj og bagværk apoteket tilhørende".

I kældrene fandtes en ustyrlig mængde »ledige (dvs. tomme) tønder - måske et vidnesbyrd om en endnu tidligere tid med krævende gæster og salg ud af huset. I vinkælderen fandtes 1760:

I øIkælderen:

I andre kældre desuden ikke mindre end 19 ledige oksehoveder.

1761 var et bevæget år for den unge Christian Frederik Frich, der var apoteker på Roskilde Apotek i de næste 46 år. Han var født i Svendborg, hvor hans far var præst. Det var gamle pastor Frichs ønske, at sønnen fik en god uddannelse, og i en ganske ung alder blev han sendt til Aalborg, hvor han var i apotekerlære i 7 år. Herefter drog Christian Frederik til København, hvor han tog farmaceutisk eksamen i 1761. Samtidig blev han af det medicinske fakultet prøvet “in praxi medica", og man fandt ham så kvalificeret, at han fik tilladelse til at behandle syge, hvis der ingen uddannet læge var i nærheden. Dog, hed det sig, måtte han i vanskelige tilfælde ej forsømme at konsultere en erfaren medicus. Samme år, d. 4. september, blev han gift med den 23-årige Jakobine Rosenberg, men allerede i marts samme år havde Frich købt apoteket i Roskilde af Jørgen Stærs arvinger og fået bevilling til at drive det. Bevillingen er dateret d. 21. marts 1761.

Oplysningerne om Frich er ikke mange. Men man ved, at han drev en sund forretning, og i hans mange år som apoteker steg apoteker ganske betragteligt i værdi. Fra årene 1773-1777 ejede Frich endvidere et hus på Torvets sydside, og han bestred den ærefulde, men ikke særligt lukrative hverv som kollektør for Tallotteriet. Et embede, som man kun tildelte den, hvis hæderlighed og retskaffenhed var hævet over enhver tvivl. Ægteskabet med Jakobine var langt og tilsyneladende lykkeligt. Da hun døde i 1817, 79 år gammel og 10 år efter sin mand, der i øvrigt også døde som 79-årig, efterlod hun sig 15 børnebørn og 2 oldebørn. Ingen af Christian Frederiks og Jakobines børn gik apotekervejen, og et halvt år før sin død valgte Frich at sælge apoteket, da han både var gammel og mæt af dage. Køberen var Magnus Lentz.