1807                 Magnus Lentz

Forgængeren Frich

Efterfølgeren Arends

 

Magnus Lentz købte Roskilde Apotek af Christian Frederik Frich, og handelsprisen var 14000 rigsdaler. Kun 19 år tidligere i 1788 var apoteket vurderet til 7900 rigsdaler.

Det startede lovende for Lentz, men hans karriere som apoteker i Roskilde blev kortvarig, og den endte med retssager og trusler om anmeldelse til Sundhedskollegiet kun 5 år senere, da Lentz solgte apoteket videre.

Han var født i Aarhus i 1779 og startede i Aarhus Latinskole i 1788. Men da hans far, kammerråd og tolder Hans Lentz i 1792 blev forflyttet til København, fulgte den da 13-årige søn med. Året efter, som 14-årig, blev Magnus sat i lære på Kong Salomons Apotek. Her blev han udlært, og efter endt læretid blev han ansat samme sted som medhjælper, indtil han i 1803 påbegyndte en rigtig farmaceutisk uddannelse. Den fik han 4 år senere, i 1807, endda med udmærkelse. Og allerede d. 11. marts dette år købte han Roskilde Apotek. Handelen har åbenbart ikke været helt uproblematisk, for skødet er først underskrevet d. 28. januar 1808, mens bevillingen er dateret den 31. december 1807. Hvordan Lentz klarede sig, ved man ikke. Men sikkert er det, at han ret hurtigt blev træt af Roskilde, for allerede i 1812 valgte han at sælge apoteket. Han døde først 1841, men der fulgte et voldsomt retsligt efterspil mellem ham og apotekets nye ejer, Christian Arends.

Også dengang fandtes en statslig visitats af apotekerne, og ved visitatsen i september 1811 fandtes apoteket i god stand, og der var intet kritisk at bemærke. Denne undersøgelse lige før salget får noget af det, der kom frem under retssagen til at lyde mærkeligt.