1916                Det kongelige Palais
Tegning

Skt. Olsgade udvides 1916 til en bredde af 12,5 meter ved, at kommunen køber et stykke af Palæets have, som ved denne lejlighed får sin murstensmur.