1916

1. verdenskrig giver god omsætning i salg af landbrugsvarer til Tyskland, og alle virksomheder, der producerer konserves og slagtervarer har gode tider. Det gælder også for ”Carl Frederiksen, Roskilde”, som har stor fabrik på hjørnet af Algade og Hersegade.

KFUM-spejderne bygger huset på hjørnet Bredgade/Kornerups Vænge (i dag politigård Bredgade 19).

Brygger M. H. G. Breyen dør og aktierne i bryggeriet Skomagergade 1 overtages af konkurrenten, P. C. Frederiksens bryggeri, Algade 15.

Den juelske Stiftelse på hjørnet af Algade (23) og Skt. Pederstræde rives ned, og i stedet opføres en forretnings- og beboelsesejendom.

Haven på hjørnet af Algade og Sortebrødre Sti bebygges med forretnings- og boligejendom. På den anden side af stien ligger de lave huse, hvor Otto Mellerup ("Tummelumsen") har sin butik.

Villavej bebygges.  
Skt. Olsgade udvides til en bredde af 12,5 meter ved, at kommunen køber et stykke af Palæets have, som ved denne lejlighed får sin murstensmur.

Chr. Berthelsens Stiftelse på Munkebro 5 rives ned. I stedet opføres for penge tjent ved frasalg af grunde en ny stiftelse med plads til 8 fattige (før var der plads til 11).

Roskilde Sygehus udvides, så det omfatter hele det nuværende ældre gule byggeri.

Absalons Skole udbygges med et anneks kaldet Vestre Borgerskole.
Jægermester Th. Havsteen, ejer af Maglegård på Maglegårdsvej, dør.

V.hj.a. testamenterede penge fra O. H. Schmeltz købes et vænge nord for Provstevænget. Vænget beplantes og udlægges som park. Det er en del af Byparken i dag.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle