1708

Der udsendes en ny  forordning om fattigvæsenet. Der skal laves fastere rammer omkring de fattiges underhold. Gårdmænd og andre bosiddende bliver pålagt at yde faste bidrag til de fattige. Til gengæld bliver betleri forbudt.

Hans Holst driver værtshus på hjørnet af Skomagergade og Gullandsstræde. Han er formodentlig tillige postmester, og da posten kører mellem København og Hamborg, kommer stedet til at hedde Hamborger Herberg.

Henning de Meyercrone dør, og Meyercrones Stiftelse grundlægges. I følge sagnet skulle enken efter Henning Meyercrone, Christiane (hendes fader Herman Schrøder var borgmester i Roskilde) have fået et tip om at opføre stiftelsen til fordel for (til at begynde med 8) fattige enker, fordi en smed en nat var en tur i helvede og der mødte den tidligere gesandt i Paris, Henning Meyercrone, i færd med et parti skak med selveste fanden. Meyercrone bad smeden hilse sin Christiane og sige, at ofrede hun gode gaver på de fattige, så kom hendes afdøde mand nok til et bedre sted i det hinsides, end hvor han opholdt sig lige nu.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle