1653             Postvæsenet
Hansen i Hersegade

Winter i Algade

                                                   

Christian IV oprettede postvæsenet i 1624 og fra 1653 sørger posten for personbefordring på hovedruten København-Hamborg med "den agende post", hvor Roskilde var en vigtig station..

Posten og passagererne "bedede" i de gamle gæstgivergårde. Det var vigtigt, at den agende post altid kunne regne med at blive betjent med det samme med mad og drikke evt. også overnatning for både posten og de rejsende. Allerede i 1653 var Roskilde knudepunkt for ridende og agende post med egen postmester.

Skånske Krig 1676-79 satte naturligt nok gang i udskrivning af ekstraskatter, som ramte selv de privilegerede. I 1678 omfattede særskatten igen både folk og fæ og postmesteren Jørgen Domiansen i den gamle Rådhusgård. Han figurerer med 3 børn, 1 kældersvend, 3 postridere, 3 postheste, 2 vognmandsheste og i køer.

1695 bliver byens apoteker, Martinus Rahn, postmester. 1708 er Hans Holst i Skomagergade postmester. Han kalder sit beskedne gæstgiveri Hamborg Herberg, og dette navn flytter med ham, da han 1721 flytter læn gere ned i gaden til den større gård i nr. 15.