1723

Den hidtil øde Skt. Ibsvej, hvor der nu ligger et par huse, navngives.

Gustav Wilhelm Høinemann afløser Arnt Nagel som byfoged i Roskilde.

Jakob Bartholomæus ( junior) sælger apoteket og bliver apoteker på Christianshavn. Køberen er Jørgen Stær.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle