Byfogeder efter 1536

     

År

Foged

1538

Hans Barckeleder

1549

Oluf Michelsen

1557

Oluf Skriver

1603

Anders Lauritsen

1610

Eiler Nielsen

1624-1635

Markus Madsen  

1635

Samuel Samuelsen

1668

Otte Jacobsen 

1679

Peter Schrøder

1682

Christopher Andersen

1687

Thomas Christensen

1697

Ludvig Knudsen

1722

Arnt Nagel

1723

Gustav Wilhelm Høinemann

1727

Niels Sørensen Krag

1730

Jens Anthon Holmann (afskediget 9/12 1740)

1740-1764

Peter Hermann von Ham. Tillige herredsfoged i Lejre Herred.

1764-1771

Anders Dinesen

1771-1806

Andreas Nicolai Gierlew

1806-1835

Henrik Christian Müller (tillige borgmester 1813-36)

1835-1837

Georg Fritz (konstitueret)

1837-1857

Lauritz Foss (tillige borgmester)

Fra nu af følger fogedembedet borgmesterembedet.

 

 

 

 

Fogeder før reformationen

Listen her er, som det fremgår, ikke komplet, og måske kan den ikke blive det. Men ved du noget, jeg ikke ved, vil webmaster gerne kontaktes.