1735

Der udbryder atter en voldsom storbrand, som hærger Skomagergade, Gullandsstræde, Karen Olsdatterstræde, Allehelgensgade og området omkring Vor Frue Kirke. 86 gårde brænder. Branden viser sig at være påsat af natmandsdrengen Nicolai Christian på 16 år.

Hamborger Herberg i Skomagergade 15 brænder også. Den genopbygges af værten Hans Holst.

Skt. Laurentius' rester rives ned. På grunden skal et nyt rådhus opføres.

Kongen forærer den nedslidte by et nyt rådhus, som bygges over det sted, hvor Skt. Laurentii Kirke lå, altså fra tårnet og ud på torvet.

Torvet foran rådhuset (Algades forlængelse mod Skomagergade, i dag en del af Stændertorvet) får navnet Rådhustorvet. På torvedage sælges her grøntsager og blomster. Ned mod palæet anlægges en ny vej, som kaldes Nygade. For at få plads til den må den gård, hvor tidligere borgmester Bernt Meyer boede, fjernes.

De huse, der blev opført efter branden i Algade, Skomagergade og til dels i Ringstedgade ligner hinanden ret meget og kaldes derfor "ildebrandshuse". Skomagergade 17 er et godt eksempel: Stueetagen er hel, mens der på 1. sal kun er en karnap midt for med et par værelser.

Konventet for provsterne i Sjællands Stift flyttes fra konventhuset til Det kongelige Palæ.

Komedieforfatteren Ludvig Holbergs søstersøn Christian Tostrup (død 1740) bliver ridefoged for Universitets godser og bosætter sig på Skt. Jørgensbjerg. Det er måske herfra, at Holberg hører om “Jeppe på Bjerget” 

Det er helt sikkert, at Holberg hører om  om den gloende drage, der viste sig over Roskilde med en 3 alen lang hale og ild ud af munden. Han fortæller om dragen i komedien “Barselsstuen” (2. akts 8. scene).

I Skomagergade 12 bygges 2 små "ildebrandshuse".

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle