1736

Huset Algade 2 genopbygges efter branden dette år. Det får påsat en mindeplade med teksten: "Jeg blev i asken lagt. ved Guds retfærdige ris. Jeg blev igen opvagt. Gud ske lov, ære og pris". Huset blev hjemsted for "Den danske Skole" (danske i modsætning til latinskolen).

Konfirmationen indføres. Det bliver nu tvunget, at alle unge på 14 år skal høres i deres "børnelærdom", nemlig et minimum af kundskab om kristendommen, f.eks. udenadslære af trosreglerne i Luthers Katekismus.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle