1738

Sletdaleren bliver ved en forordning af 8/1 erstattet af kurantdaleren, der svarer til 4 mark á 16 skilling.

Hamborger Herberg Skomagergade 15 (i dag Passagen) sælges af Hans Holst til Christian Ulrich Bech.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle