1739

De lærde skoler får en ny læseplan. Den gamle var også helt fra 1656.

Meyercrones Stiftelse får en officiel fundats. Det er stifterens søsterdatter Marie Christine Meyer, der som bestyrer sørger for at få bragt formalia i orden.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle