1787

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab stiftes. I begyndelsen skød man til måls på borgbanken ved Haraldsborg.

Tobak bliver stadig dyrket i Roskilde i en form for intensiv jordbrug. I folketællingen fra 1787 optræder eligeret borger og tobaksspinder Henning Struck med en svend.

Henrik Adam Brockenhuus  ophører som amtmand og bliver  afløst af Verner Jasper Andreas Moltke.

Under rektor Hans Chr. Saxorph bliver der opstillet kakkelovne i skolehuset, og  den Guldberg’ske skoleordning indføres. Den betød en modernisering af pensum og lærebøger, men skolens klassiske præg bibeholdtes i det store og hele. Han erstattes som rektor af Johan Henrik Tauber, som siden 1774 havde været rektor for latinskolen i Horsens.

Svogerslev Bygade 22 i dag  er stuehus til gården Skovbækgård, som efter udskiftningen flyttede ud på bymarken syd for byen. Dette år ejedes gården af Ole Olsen.  Bygaden 22 blev efter udskiftningen et selvstændigt husmandsbrug under Skovbækgård.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle