1807     Skovbækgård i Svogerslev

 

Bygaden 22

Svogerslevkort

Gårde før udskiftningen

                                                                         

 

Bygaden nr. 22 er sandsynligvis stuehuset til Skovbækgården, der har ligget nord og nordøst for stuehuset (se kortet fra 1779). Gården havde navn efter en mark ude ved mosen, der hed Skovbækstykket. I 1787 ved man at ejeren hed Ole Olsen. Af et matrikelkort fra 1807 fremgår det, at Skovbækgården da var udflyttet til sin nuværende placering lige nord for motorvejen på vejen mod Lejre ved siden af og formodentlig sammen med Lyngagergård og Kildevangsgården. Det var skik, at naboer hjalp hinanden med udflytningen. Resterne bestod som et husmandssted på ca. 1 hektar beliggende nord for stuehuset og hørte under Skovbækgården indtil 1915. Selve Skovbækgård blev i ca. 1930 solgt til flyver Sylvest Jensen og fik derved navnet Flyvergården.