1878               Henrik Augsburg

Forgængeren Gottlieb

Efterfølgeren Augsburg junior

 

Den der 1878 købte Roskilde Apotek af Vincens Ernst Gottlieb var Henrik Augsburg, og dermed startede en æra i apotekets historie, hvor det i mere end 100 år var i den samme families eje.

Henrik Augsburg fødtes den 7. juli 1825 i Middelfart. Han var således 53 år gammel, da han købte apoteket i Roskilde. At han i så relativt sen en alder valgte at slå sig ned en by, han stort set ikke kendte, skyldtes til dels, at Preusserne havde erobret Slesvig-Holsten i 1864.

Familien var en gammel købmandsslægt, der antagelig var kommet til Danmark fra Augsburg i Tyskland med Wallensteins tropper omkring 1630 under 30-års krigen. Henrik Augsburg begyndte som discipel på apoteket i sin fødeby, hvorefter han blev kandidat i 1848. Herefter fik han ansættelse i Nakskov og hos den navnkundige apoteker Mecklenborg i Flensborg. I 1855 var han apoteker på øen Sild, inden han 1863 købte apoteket i Tønder.

I 1864 mistede Danmark Nordslesvig til Preussen, og med et befandt apoteker Augsburg sig i Tyskland. Han vedblev dog at drive apoteket i Tønder helt frem til 1877. Dette år valgte han at krydse grænsen og vende tilbage til Danmark, og det havde fortrinsvis familiemæssige og politiske årsager. Henrik Augsburg var i 1859 blevet gift med den sønderjyske pige Ingeborg Beier. Ægteskabet forblev barnløst, men Ingeborg får udvirket, af en af hendes søsters drenge blev sendt til det Augsburgske hjem på Sild for at vokse op som en søn i huset der. Der endte med, at Henrik Augsburg i 1863 adopterede sin svigerindes ene søn, Jens Jannik Jensen som herefter fik navnet Augsburg knyttet til sig. Jens Janniks far var storbonde i Sønderjylland, og sønnerne var udset til at føre gården og jordene videre, men det blev en helt anden livsbane, der senere formede sig for adoptivsønnen. Der skete nemlig det, at de preussiske myndigheder for at undertrykke danskheden udviste en hel del dansksindede, og heriblandt Jens Jannik i 1877. Faderen valgte derfor at afhænde Tønder Apotek, og hele familien flyttede til Roskilde. 7. februar 1878 overtog Henrik Augsburg Roskilde Apotek for 230.000 kr. til overragelse 1. maj samme år. Bevillingen er dateret d. 26. april 1878.

Henrik Augsburg gennemførte adskillige ændringer på apoteket. I 1880 opførte han et ishus, og han forsynede hele apoteket med totalt nyt inventar. I 1881 byggede han en sidelænge med et damplaboratorium.

Da Henrik Augsburg døde i 1888, blev han begravet ved sin hustrus side Tønder. Ingeborg var død allerede 1869, kun 6 år efter at familien havde adopteret hendes nevø.