1888       Jens Jannik Jensen Augsburg, senior
Forgængeren Augsburg senior

Efterfølgeren Augsburg junior

 

 

Jens Jannik kastede hurtigt Jens og Jensen bort i daglig tale, og som apoteker i Roskilde blev han blot kendt som Jannik Augsburg. Han fødtes i 1854 i Ballum i Sønderjylland, som søn af gårdejer Jens Lassen Jensen og Hanne Beier. Da han var 9 år, i 1863, adopteredes han af sin onkel og tante, Henrik Augsburg og moderens søster Ingeborg Beier.

Han voksede op i Tønder, hvor adoptivfaderen drev Tønder Apotek. Janniks vej var bestemt fra starten. Som 16-årig blev han discipel på Vajsenhusapoteket i København og senere på faderens apotek, Store Apotek i Tønder. Han tog herefter en medhjælpereksamen ved Københavns Stadsfysikat i 1873, og som 22-årig, i 1875 tog han farmaceutisk kandidateksamen. Nu besluttede far og sen i fællesskab, at Jannik skulle supplere sin uddannelse yderligere, så han rejste til Tübingen i Tyskland og deltog flere analytiske kurser hos professorerne Meyer og Staedel. Da han vendte tilbage til Tønder, var der velkomsrfest i den danske forening i byen. Men næste morgen kom udvisningsordren fra de preussiske myndigheder. Jannik skulle være ude af lander inden 24 timer! Det var et chok for familien. Faderen Henrik fandt herefter ingen anledning til at blive i det af tyskerne erobrede Sønderjylland, endskønt han elskede området, og han solgte Tønder Apotek i 1877. Året efter købte han Roskilde Apotek.

Jannik købte Hørsholm Apotek i 1887, men han solgte det allerede efter er års forløb og fungerede herefter på Roskilde Apotek som faderens naturlige arvtager. Han overtog det som ejer d. 28. august 1888 efter Henrik Augsburgs død. Bevillingen er udstedt d. 30. november. Jannik Augsburg fortsatte de ombygninger og forbedringer, som faderen havde påbegyndt. Allerede årer efter at han overtog apoteket, påbegyndte han en omfattende renovering. Først den vestlige del, hvor der indrettedes nye materielkamre og lagerbygninger, dernæst den østlige del, og i 1891 opførtes en ny sidelænge. Den endelige ombygning afsluttedes i 1898, og den involverede hele facaden ud mod Algade. 

I 1898 kom der endnu er apotek i Roskilde. Man havde gennem flere år presset på for at få udstedt flere bevillinger i de større provinsbyer, og dette år bar anstrengelserne frugt. Det nye apotek fik navnet Svane Apoteket, og Jannik Augsburg besluttede ved denne lejlighed at give Roskilde Apotek navneforandring. Det fik navnet Dom Apoteket, hvilket var meget naturligt, da Domkirken havde prydet apotekets receptkuverter i næsten 20 år.

Der findes mere end 20 Svane Apoteker I Danmark. Der er kun ét Dom Apotek. Men tager man ud i Europa, findes der i nogle af de store, gamle domkirkebyer også et Dom Apotek.

11888 havde Jannik giftet sig med Emilie Henriette Erichsen Hansen, datter af praktiserende læge i Roskilde og senere læge ved Amtssygehuset Peter Vilhelm Erichsen Hansen - i Roskilde og omegn kort og godt kendt som dr. Hansen. Han var en mand, der var stærkt interesseret i sociale forhold og hygiejniske forbedringer, og han var bl. a. stærkt medvirkende til bygningen af vandværkerne i Roskilde. Emilie havde arvet faderens interesse for politik og sociale forhold, og da kvinder nu kunne vælges til kommunalbestyrelser og Byråd, meldte Emilie sig under fanerne og opstillede til Roskilde Byråd, hvor hun sad som repræsentant for de konservative fra 1917 til 1921. Emilie var en loyal og flittig politiker, der i enkelte tilfælde tog overraskende særstandpunkter. Da Roskilde som en af de første købstæder ville indføre sommerferie for kommunale arbejdere og funktionærer, stillede Emilie sig straks bag dette dengang næsten revolutionære skridt. Hun stemte derfor for forslaget sammen med socialdemokraterne i Byrådet til stor harme for hendes egne partifæller blandt de konservative.

Jannik Augsburg brød sig ikke særlig meget om det offentlige liv. Han havde viet sit liv til apotekergerningen, og han viede sit fritidsliv til sejlsporten. Han var en af de første Roskilde-borgere, der vovede sig på langfart og deltog i de store kapsejladser, og han kom til at virke som foregangsmand for lystsejladsen på Roskilde Fjord. Da Dom Apoteket fyldte 250 år i 1900, blev Jannik Augsburg udnævnt til justitsråd. I 1919 valgte han at pensionere sig selv og overdrage apoteket til sin søn, der havde fået præcis samme navn som faderen: Jens Jannik Jensen Augsburg, men som også i lighed med faderen blot ønskede at kalde sig Jannik Augsburg.