1842                Anders Borch
Søren Borch

Skydeskive 1841

Skydeskive 1845

Borch-slægten

Anders Borch ses på billedet (i midten) på den skydetavle, maleren Vilh. Marstrand malede i anledning af, at hans bror, Søren Borch, blev fuglekonge i 1841.

Agent Anders Borch arvede 1842 købmandsgården Algade 12 efter sin fader Jacob Borch. Borch ejede tillige en tømmerplads i Hersegade, hvor han 1861 byggede ”Håndværkeren” som aftægtsbolig for sig selv.

          Anders Borch