1861

Bistrupskomiteens planer lægges på bordet 7/10. Herefter gik det stærkt med at få bøndergodset solgt. Fra 1862-65 solgtes 296 ejendomme med 2024 3/4 tdr. hartkorn.

Geheimekonferensråd C. Liebe vælges som Roskildes folketingsmand (til 1866). Han var egentlig nationalliberal, men sluttede sig snart til højre.
Købmand Anders Borch bygger til privat brug husene nr. 9 og 11 i Hersegade. Hidtil havde gaden været næsten uden huse. Huset, det senere  ”Håndværkeren”, skal være aftægtsbolig for Borch selv.

På den anden side af gaden lå Borchs tømmerhandel med et lille portnerhus ud til gaden.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle