1814              Schmeltz

O. H. Schmeltz

 

Silhouetklip af familien Schmeltz. Moderen Ellen Cathrine Schmeltz født Magnus ca. 1772, datteren Cathrine Elisabeth født 1812, sønnen Otto Henrich født 1814 og faderen Johan Henrich Schmeltz født 1772 og værkfører på Maglekilde Tøj- og Raskmageri Johan Henrich Schmeltz. Han får 1822 borgerbrev og opretter et mindre bomuldsvæveri i Skomagergade 9, men dør allerede 1824. Enken driver væveriet videre under trange kår.