1822

Købmand og stadskaptajn, agent Jacob Brønniche, Algade 9 (Djalma Lunds Gård), dør. Enken Inger Marie, født Michelsen, sidder i uskiftet bo og driver gården videre.

Johan Henrich Schmeltz får borgerbrev og opretter et mindre bomuldsvæveri i Skomagergade.

Peter Brønniche, søn af agent Jacob Brønniche, Algade 9, gifter sig til Hersegades Mølle, der foruden mølleri omfattede et stort bageri samt et større landbrug, som havde sin jord på det nuværende baneterræn. På hjørnet Hersegade/Smedegade over for Møllen lå der en anden større landbrugsejendom. En købstad som Roskilde havde meget jord (bymarken) og derfor en del gårde.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle