1835        Thomas Hagedorn Svane

Skomagergade 36

Skydeskive 1841

Farver, byrådsformand og deputeret i Stænderforsamlingen Thomas Hagedorn Svane opførte 1836 sit farveri i Skomagergade 36 (i dag Svanes Arkade).  Han er født 1784. I Roskilde valgtes Svane som deputeret for 2. købstadsdistrikt (Roskilde, Køge, Frederikssund og Hillerød) i 1835. Da var han allerede byrådsformand. Han døde 1862.