1835

Stænderforsamlingen for Sjælland og Østifterne får til huse i en sal, der indrettes i Palæet. I Roskilde vælges som deputeret for 2. købstadsdistrikt (Roskilde, Køge, Frederikssund og Hillerød) farver Thomas Hagedorn Svane.

Der oprettes et Asyl (hvor man passer småkårsfolks børn) på Fondens Bro.

Palægade nedlægges og gøres bredere, så den bliver et torv (vejen fra Algade ned mod Palæet, i dag en del af Stændertorvet). Torvet får navnet Nytorv, og her sælger slagtere kødvarer. Den blok huse, der fjernes, er dem, hvor borgmesterfamilien Schrøder i 1600-tallet havde deres købmandsgård.

Georg Fritz konstitueres som afløser for Henrik Christian Müller som byfoged i Roskilde.
Apoteker  Christian Ferdinand Arends  enke forpagter sælger apoteket til sin søn, Nicolai Jakob Arends.
Afdøde agent Jacob Brønniches søn, der også hedder Jacob, overtager Algade 9 (Djalma Lunds Gård).

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle