1803

 

Godsejer på Bistrup kaptajnløjtnant Otto Benedict Brockdorff (død 1839) sælger ved sin kones død for 45.500 rdl. Bistrup til en englænder, dr. med. James Stephan Ferrall.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle