1815

Skt. Ibs Kirke og kirkegård købes på auktion af købmand Jacob Borch, der river tårn, kor og våbenhus ned og bruger bygningen som pakhus med porte i begge ender. De penge, Skt. Jørgensbjerg Sogn får ind ved salget, bruges til et legat for fattigvæsenet.

Jacob Kornerup, søn af Peder Kornerup og bror til Ebbe Kornerup, køber den Bruunske Købmandsgård i Ringstedgade 15 (i dag Kornerups Gård). Da han snart efter dør, går gården i arv til sønnen Hans Kornerup.

Til købmandsgården hører arealerne på den anden side af Ringstedgade (med indgang nr. 22). Her bliver der siden tømmerplads for købmandsgården.

En af de gamle gårde i Smedegade er fra denne tid.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle