1833

Birke Allé laves som spadseresti. Bispegårdsstræde omdøbes til Palægade. Nygade ligger stadig parallelt med gaden/det gamle stræde.

Man begynder for kommunale midler at uddybe sejlrenden mellem Roskilde og Frederikssund. Byrådsmedlem Hedde Jansen Ehlers står personligt for opsynet med arbejdet, hvor man uddyber fra 3 til 10 fod, så almindelige skuder atter kan besejle Roskilde. Uddybningen møder modstand hos de fattige pæreskudeejere på Skt. Jørgensbjerg, som var de eneste der kunne sejle på ruten og derfor tjente deres brød på at hente de varer, der skulle ad søvejen til Roskilde, som var lodset i Frederikssund.

Hedemøllen mod øst opføres som stubmølle. Den bliver senere en ”rigtig” (hollandsk) mølle.

Der dannes en Forskønnelsesforening, hvis formål det er at anlægge gode vandrestier i Roskildes nærhed. Formand bliver Hedde Jansen Ehlers. Foreningen beplanter Tuttesti, Bellevue Sti, Langelinie (beplantningen mellem Skovbogade og Ringstedvej) og de Høje Stier (fra det gamle Duebrødre Hospital ud til Boserup. Sidste del er stadig bevaret som ”Sorte Sti”).

ehlers

”Sparekassen for Roskilde By og Omegn” - i dag BG-Bank - grundlægges. Sparekassen får kontor på rådstuen i Rådhuset.

Meyercrones Stiftelse får en ny bygning i to etager.

Otto Henrich Schmeltz overtager familiens bomuldsvæveri i Skomagergade, hvorfra han også sælger stof samtidig med, at han rejser ud til markeder på hele Sjælland for at få sin produktion afsat.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle