1841

 

Duebrødre Hospital får et anneks i Bredgade.

Københavns magistrat nedsætter en komite (Bistrupkomiteen), hvori såvel magistraten som borgerrepræsentationen er repræsenteret, og den skal  administrere kommunens gods, herunder især Bistrup, og den skal frem for alt sørge for at få bøndergodset solgt. 

Roskilde Borger- Håndværker og Industriforening flytter sit mødested fra Stadt Hamburg til Skandinavien i (Dom)kirke-stræde.

Socialistlederen Louis Pio (som siden grundlægger Socialdemokratiet, og som ”landsforvises” og dør i Chicago 1894) fødes i Store Gråbrødrestræde 21.

Jacob Borch dør.

Søren Borch blev fuglekonge og på skydetavlen malt af Vilh. Marstrand ses alle byens spidser.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle