1851

Vandkuranstalten Maglekilde må lukke. Der var ikke gæster. nok Vandet får herefter lov til at løbe frit ud i en grotte.

Bangs Hjørne, Algade 1, købes af tobaksspinder Ferdinand Bernadotte Bang, som er uddannet i København. I kælderen blev der spundet skrå, hvilket fattige bjergbørn tjente til føden ved at gøre.

Beværtningen Sjælland på Algade 45 bygges. Her kan tørstige hestehandlere mødes over et glas.
Kunstgartner Frantz Wilhelm Wendt køber Skt. Jørgensbjerggård og bygger en del af dens bygninger. På jordene drev han et stort gartneri, og han lavede en have ved gården, som ikke kun blev udflugtsmål for bjerringer, men tillige for Roskildes borgerskab.

Der opføres et ”kurhus” på Skt. Hans, hvor man kunne tage sig af nye tilfælde af sindssyge. Samtidig ophørte København med at sende almisselemmer til Hospitalet, som herefter alene tog sig af sindssyge. I den gamle ”lemmegård” (opr. Bistrups avlsbygninger) indrettedes en plejestiftelse.

Otto Henrich Schmeltz får borgerbrev på at være fabrikør.

C. Liebe bliver højesteretssagfører. Han fører mest sager for store godsejere.

Jacob Brønniche bliver årets vinder af fugleskydningen i Roskilde Fugleskydnings-Selskab.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle