1853

Der er koleraepedemi i København. Den strejfer også Roskilde og især det fattige Skt. Jørgensbjerg

Kirkegården ved Skt. Jørgensbjerg Kirke nedlægges efter koleraepedimien, som ramte hårdt på Bjerget. Sognet bruger herefter Skt. Ibs Kirkegård som begravelsesplads. Bjerringerne bliver altså begravet i Roskilde!

Fattig- og Friskolen Hersegade 15 flytter til provsteboligen bag konventhuset ved domkirken. Hersegade 15 bliver værtshus. Siden grundlægger C.C. Hansen en klemmefabrik i ejendommen.

Gæstgiveren på hotel Løven ved banegården, Niels Lorentzen, trækker sig tilbage som en holden mand. Løven købes af brygger Christian Christensen, som snart efter dør. Hans enke Ane sætter en ny etage på bygningen.

Ved den nedbrændte Rimors Mølle (opr. Sortebrødre Mølle) bygger holsteneren Lindloff et uldspinderi og væveri (i dag  Hjemmeværnsgården)

Gæstgiveren på ”Stadt Hamborg” sælger sit luksusetablissement til manufakturhandler Janus Poulsen, som bygger om og laver tøjbutik. En periode var butikken udsalg for Wessel og Vett (i dag Magasin (du Nord)). 

To frøkener af adelsslægten Lerche opfører en herskabsvilla på Tuttesti: ”Fjordvilla”.

Den røde mur omkring Gråbrødre Kirkegård opføres.

Huse på nordsiden i Støden til fattigfolk bygges dette år.
Mod syd grænser nr. 1-3 op til købmandsgårdene i Ringstedgade.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle