1863

Slagtermester Fritz Frederiksen køber hjørnet Algade / Hersegade 1 af sin bror Peter Christian Frederiksen og åbner slagterbutik. Han havde før haft faderens slagteri i Skt. Olsgade og baghuset her river han ned for at genopføre det i Hersegade. Her indrettede han stalde og slagtehus. Peter Christian Frederiksen flytter til Algade 15, hvor der er købmandsgård og brændevinsbrænderi.

Der opføres et gasværk (på havneområdet).
Hans Jacob Kornerup (født 1826), søn af Jacob Kornerup, arver Kornerups Gård i Bredgade / Ringstedgade 2 ved faderens død.

Søren Peter Brønniche (1830-71) overtager ved faderens død ”Børsen” på havnen.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle