1868

 

Den gamle borgerskole Algade 4 er alt for trang, og den nedlægges. I stedet opføres Allehelgens Skole (opr. Roskilde Borgerskole, en kommunal betalingsskole, i dag VUC). Arkitekten hed Sibbern, murermester var L. Schumacher og Harald Weber stod for tømrerarbejdet. Algade 4 købes af kuchenbager Wolffhechel, der laver konditori og i vestenden restaurant i huset. Facaden bygges om. I restauranten holder spareforeningen ”Guldkalven” sine møder - eller ædegilder. Det er denne forenings overdådige middage, Gustav Wied skildrer i ”Livsens Ondskab” (Ædedolkenes Klub).

Smedegade ændrer navn til Jernbanegade. Hellig Kors Vej får sit navn efter kilden. Og Havnevej får sit navn efter, hvor den fører hen.

 

Ved valget til Folketinget vælger Roskildekredsen den nationalliberale højremand, kammerherre, Peter Anton Alfred Hage til Oremandsgård.

Driften af landevejene går fra staten over til amterne.

O. H. Schmeltz får titel af købmand og køber butik på Stændertorvet. Væveriet flytter til gården bag det nye hus (i dag  parkeringsplads).

  

Apoteker Gottlieb begynder at ombygge sit hus i Algade 8.   

 

Skt. Ibs Kirkegård udvides ved ekspropriation af naboejendommen ”Bækken”.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle