1893

  

Absalons Skole (dengang Roskilde Friskole (”fri” = fri for betaling) bygges. Grunden er overtaget af agent Kornerup i Ringstedgade. Skolen for de fattige havde hidtil haft til huse i en gammel provstebolig bag ved konventhuset ved domkirken.

  

Andelssvineslagteriet opføres på Køgevej (i dag Slagteriskolens Skoleslagteri).
Vindinge Vindmølle opføres.
Københavns Amt lejer en damptromle til vedligeholdelse af vejen mellem København og Roskilde. Den løbende udbedring af vejen består i, at man harver gruset i vejen op, hvorefter tromlen gør vejen fast og hård igen.

Manufakturhandler Carl Andersen (f. 1862), der i 17 år har været førstemand hos O. H. Schmeltz overtager forretningen (d. 1926). Schmeltz går på pension.

 

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle