1906                          Elværket

Gasværket

 

Der opføres 1906 et kommunalt Elektricitetsværk ved siden af Gasværket på havnen.