1906

Hedegårdenes Skole i Skt. Jørgensbjerg Kommune bygges for sognets hurtigt voksende østkvarter. Den er oprindelig forskole for børn op til 10 år, som så må fortsætte i skolen i Smedegade.

Roskilde Højskole grundlægges af Thomas Bredsdorff.
Det yderste af Frederiksborgvej i Himmelev på gården Engholms jorder mod Fjorden bebygges af villaer (ved Højskolen).
Skt. Hansgade udvides fra Toftegade til Smedegades udmunding - og dermed til Skt. Hans Hospital. Før gik her kun en sti.

Skomagergade 4 og 6 rives ned. Der opføres en mindre forretnings- og beboelsesejendom.

Der er valg til byrådet og Højre får 9 mandater, De Radikale 2, Socialdemokratiet 2 (Henrik Nielsen og snedker A. Jensen). Borgmesteren er stadig kongevalgt (K. A. Hammerich).

Det adelige Jomfrukloster udvides med trefløjet bygning.

Til Jomfruklosteret hører en avlsgård, som lå, hvor biblioteket ligger i dag.

Hvor Hellig Kors Kilde stod, opstilles et frådstensmonument lavet af Jacob Kornerup. Kilden får vand fra det nærliggende vandværk, som 1880 slog den oprindelige kilde ud.

Der opføres et kommunalt Elektricitetsværk ved siden af Gasværket på havnen.

Roskilde får sin første biograf (Bio) indrettet i Prindsens bygning i fløjen mod Olsgade.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle