1972                Familiemarked
Brd. Nielsens slagteri

Brødrene Nielsen flytter 1908 fra hjørnet af torvet og Allehelgensgade til ny fabrik lige uden for Røde Port. I 1972 nedlægges slagteriet, og bygningerne bruges af diverse butikker under "Roskilde familie Center". Det slutter med, at det hele bliver revet ned i 2001 for at give plads til Ros Torv.