1972 

Brødrene Nielsens fabrik lige uden for Røde Port lukker. I bygningerne laves indkøbscenter.

Afløseren for familien Brønniches gamle drejergård på vesthjørnet af Algade og Hersegade rives ned, så Roskilde Bank kan udvides atter engang. Samtidig må alle rester af Gotzians Gård lade livet, da der laves parkeringsplads bag banken.

Beværtningen Sjælland på Algade 45 rives ned og erstattes af forretningsejendom.

Foreningen til opførelse af billige boliger sælger Borgerstiftelsen i Støden til nedrivning.

Det gamle garveri i Skomagergade 5-7 må lade livet, så der kan opføres en forretningsejendom, hvor en isenkræmmer og tøjbutik flytter ind.

Privatbanken køber Algade 4 og river huset ned. Her opføres endnu en bank.

Bakkeleddet og Peberrenden navngives. Sidstnævnte efter det sted, hvor de fem vikingeskibe blev fundet i Roskilde Fjord 1957-62.  
I Svogerslev anlægges Enghaven og Dammen.

Tjørnegårdsskolen modtager sine første klasser, som er begyndt på hhv. Maglegårdsskolen og Skt. Jørgens Skole.

Skt. Jørgens Skole udbygges med en indskolingsafdeling. 
Det samme sker på Hedegårdenes Skole. foto

Den Borchske købmandsgård, siden Højskolehjemmet, de sidste år Hotel Roar, nedrives.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle