1900

Skt. Andreasskolen i Svogerslev indvies. Oprindelig hed den Svogerslev skole.

Kirkebogen kan fortælle meget om forholdene i Svogerslev på denne tid. Der var en del selvmord.

C. Liebe testamenterer sin gård i Olsgade til Roskilde Kommune. Hans sagførerfirma overtages af sønnen Otto Liebe, der senere i en kort periode bliver statsminister.

Tivolis nedlagte harmoniorkesterpavillon  genopføres på Trægården.

Der er valg til byrådet og Højre får 6 mandater, oppositionen (Socialdemokratiet i forbund med Venstre) får 1. Borgmesteren er den kongevalgte Th. Aagaard.

Fog og Lassens Vognfabrik på Hestetorvet brænder og erstattes af ejendommen Hestetorvet 5-7.

De Lassenske Huse på hjørnet af Helligkorsvej og Borgediget rives ned. I stedet opfører ”Foreningen til opførelse af arbejderboliger” en række dobbelthuse i Borgediget med gode lejligheder. Over for de Lassenske Huse opføres Roskilde Mejeri.

Bondetinget 24 med lejligheder er bygget omkring århundredskiftet.

Der opføres et nyt hus på hjørnet af Algade/Allehelgensgade, hvor Winthers Garveri lå. Her flytter brødrene Niels Marius og Hans Nielsen ind med deres slagteri, som de flytter fra Skomagergade 23.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle