1899

  

Københavns Kommune køber Skt. Jørgensbjerggården ved siden af kirken. Gården lægges under Skt. Hans, men forpagtes ud.

Arbejdernes Fællesorganisation køber til stor forargelse for borgerskabet herskabsvillaen Fjordvilla på Tuttesti for at indrette den som forsamlingshus.

Købmand Hans Kornerup (d. 1902) opfører Ringstedgade 19 som boligen, hvor han vil tilbringe sin alderdom.

Københavns Borgerrepræsentation beslutter at opføre et Brystsygesanatorium (Tuberkulosehospital) i Boserup Skov. Sanatoriet lægges senere under Skt. Hans som plejehjem.

Ejeren af Trægården, Sandberg, køber Tivolis nedlagte harmoniorkesterpavillon for at genopføre den på Trægården.

Gustav Wied begynder at opføre ”Kastellet” på Byvolden.

Firmaet ”Dansk Assuranceforening” grundlægges i Ringstedgade nr. 12.

Forfatterinden Agnes Henningsen (og hendes søn, den senere forfatter og arkitekt Poul Henningsen) flytter til Roskilde (Algade 60).

De sociale forhold i Roskilde, især i Bredgade er stadig meget usle. Der grundlægges en forening til opførelse af arbejderboliger.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle