1903

Carl Jensens købmandsforretning på hjørnet af Stændertorvet og Nytorv lukker og der bliver Højskolehjem med foredragssal på det gamle pakhusloft over hestestalden.

Algade 3-7 brænder. Værtshuset, Jacob Hansens Café og Ølhalle, lukker og i det nye hus laves broderiforretning. I de øvrige huse fortsætter de forretninger, der var der i forvejen.

N. P. Nielsen udtræder af bryggeriet Skomagergade 1. M. H. G. Breyen bliver eneejer. Selve bryggeriet ligger i længen ned i Gullandsstræde.

I Bondetinget 16 opføres et nyt hus med lægeklinik og to lejligheder.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle